il

ilan בלוג

 הוי דן את כל האדם לכף זכותמפרש השפת אמתכשאתה מסתכל על כל האדם על כוליותו אתה נפגש עם עצם האני שלו ואזאינך יכול כי אם לדון אותו לכף זכותור' צדוק הכהן מלובלין מוסיף שהתבוננות בחסרונו הייחודי של אדם עשויה לגלות גם את מעלתו הייחודיתויאמר האדם : זאת הפעם עצם מעמצי ובשר מבשרי ...כשמתחתנים מתחילה עבודה גדולה ועמוקה של ביטול הנפרדיות והשיפוטיותהמעלות והחסרונות הצלחות והכישלונות השמחה והכאב - הכל מוכרח להינתן בקופה אחת משותפת ידוע המעשה בר' אריה לוין זצ"ל הצדיק הירושלמי  כשבא עם אשתו לרופא אמר : הרגל של אישתי כואבת לנו ... ר שלמה נהג לומר שהחטא שגרם לאדם וחוה להתגרש מגן העדן לא היה האכילה מעץ הדעתעובדה שאחרי איכלת הפרי הם עדיין היו בגן עדןהחטא יותר עמוק והוא אשר גרש את האדם בפועל היה הטלת האחריות על אשתו : האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לימן העך ואוכלוגם האישה חטאה בכך שלא חיפתה על האיש שלה הלוא יכלה לומר אני אשמה שנתתי לו .משעמדו האיש ואשתו נפרדים לפני האלוהים שביקש לאחד אותם גורשו מגן עדן. את התיקון הכי גבוה לאותה נפרדיות מצאנו אמל ר' לוי יצחק מרדיטשב אשא היה 'גונב' את עוונותיהם של ישראל כלומר לוקח אחריות על מעשיהם למרות שכלל לא עשה אותם באופן אישי  כי בתודתו של אותו צדיק נשגב לא היה מושג של באופן אישיאת התיקון הגדול הזה שבאהבת ישראל , המגיעה עד לכדי תחושת אחדות וערבות מוחלטת עימהם אנו נקראים להתחיל עם אדם אחד - בן או בת הזוג שלנו .

 המאורסים של אושוויץ

 דעו לכם חברים , יש יופי של מטה ויש יופי של מעלה .יש יופי אנושי ויש יופי אלוקי.לפני המלחמה היה בקרקוב בחור חסידי אחד שהיה מאורס לבחורה מאוד יפהכשהגרמנים באו הוא נלקח למחנות ולא ידע היכן ארוסותו בסוף הגיע בחור לאושוויץהיתה שם גדר הפרדה בין גברים לנשים אבל לפעמים מרחוק יכלו אלה לראות את אלה  ואפילו להחליף בינהם כמה משפטיםלילה אחד קרוב לסוף המלחמה הבחור מסתכל בצד של הנשים ופתאום הוא מבחין בארוסתו ! היא בחיים ברוך השם והיא כאן !גם היא הבחינה בו והם ברכו זה את זה : תחזיקי מעמד ! הסוף קרוב!וגם אתה תחזיק מעמד!בימים הבאים הצליחו המאורסים אפילו לשלוח זה לזה קצת אוכלוכשגיעו הרוסים שחררו את המחנה הם מצאו אחד את השני ויצאו לדרך מאחר שהם הלכו יחד עם אלפי אנשים הם חיפשו להם בית להיות בו לבדם לכמה רגעים אבל או שהיו אלה בתים מיושבים או שהיו אלה חורבות ממש בגלל הפגזות הקשות בסוף הם מצאו בית כמעט שלם שהיה ריק מיושביווכך לראשונה אחרי שנים יכלו להיות לבדם הם היו כל כך מאושריםובבית היה ראי .... אתם יכולים לתאר לכם ? מאז נכנס הבחור למחנה הוא לא ראה את עצמו בראי ולא ידע איך הוא נראה כשראה לראשונה את דמותו משתקפת בראי נבהל הוא היה רזה להחריד ראשו מגולח בלי פיאות וכולו פצעים .... נוראוהבחורה נבהלה עוד יותר כמובן אתם מתארים לכם מה זה בשביל אישה לראות את עצמה מגולחת כמעט ללא שיניים בפה ורזה כשלד מלאת פצעים ? היא היתה מזועזעת . כך אני נראית ? הזדעקה אפילו מלאך המוות לא נראה כל כך נוראואז שאלה את ארוסה קודם כל איך בכלל היכרת אותי? ושנית, איך אתה יכול לאהוב מישהי שנאית כך?אתם יודעים מה הוא אמר לה?דעי לך מעולם לא נראית יפה כל כך כמו ברגע הזה .נורא ונשגב ... ודעו לכם חברים זה היה אמיתימפני שכפי שאמרתי יש שני סוגים של יופי יש יופי שיורד משמיים ויש יופי אנושי מעשה ידי אדם  וישנם רגעי חסד מיוחדים בהם היופי השמימי כל כך מאיר וחודר ללב שאתה משוחרר לגמרי מאמות המידה של יופי אנושי.כשבני הזוג האלה מצאו זה את הזו אחרי שנים של פירוד ושל סבל בל יתואר נתן הקב"ה בליבם כל כך הרבה אהבה זה לזושלמרות כל מה שעבר עליהם הם זיהו אחד את השני וזכו לראות כמה הם באמת יפים
שנזכה תמיד לראות את היופי השמימי  
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה