il

בלוג משתמש

תוצאות חיפוש בשביל התג: "שידוכים שידוכים לדתיים למצוא את השידוך האתר שידוכים לדתיים"
אילן VIP


 סיפור על שני קבצנים שנעו מכפר לכפר כדי לחפש מסון ולהשביע את רעבונם .אספו בכל כפר מעט מזון וחילקו לשניים את ה"שלל" ביניהם . באחד הערבים הם הגיעו למסיבה מוסיקה מקפיצה ואוכל בשפע העניגו את המוזמניםהשניים חיכו בסבלנות לסוף האירוע אספו את השאריות ומילאו את בטנםבעודם אוכלים הגיע בעל האירוע וראה את השניים אוכלים שאריות הוציא עוף שלם ואמר קחו את העוף איתכם לדרך שיהיה לכם מזון למחר שמחו השנים עטפו את העוף הודו לאיש הנדיב והמשיכו בדרכם בלילה מצאו מקום מסתור ונרדמו . באמצע הלילה קם אחד מהקבצנים ובטנו קרקרה הרעב תקף אותו והוא נזכר בעוף שקיבלו מבעל המסיבה .אמר לעצמו הקבצן אני רעב מאד אוכל את העוף לבדי חיפש הקבצן בתרמיל של חברו ולא מצא הרעב המשיך להפריע למנחותו והוא המשיך לחפש בין שקי השינה מאחורי העץ בגופו של חברו ולא מצא כנראה שחברי הרמאי אכל את העוף בעצמו חשבתי שהוא חבר אמיתי   אמר לעצמו בצער חזר לשק השינה שלו וישןכשהוא רעב ועצבני \בבוקר הוא קם ניגש אל חברו וצעק גנב אכלת את העוף לבדך איך סמכתי עליך חשבתי שאתה חבר נאמןנבהל חברו ואמר אני לא אכלתי את העוףאל תשקר צעק חברו חיפשתי בכל מקום ולא מצאתיבמקום אחד לא חיפשת .... בתרמיל שלך ידעתי שאתה רמאי ותחפש את העוף תחפש בכל מקום ודוקא אצלך לא תחשוב לחפש לעיתים אנו מחפשים את האושר בתרמילים של כולם הופכים כל אבן בחיפוש אחר האושר המיוחל .אומר לנו הקב"ה כי קרוב אליך הדבר מאד האושר נמצא קרוב מאד אליך הוא נמצא בתרמילך שלך תחפש אותו בסביבתך במשפחתך בעבודה שלך... בך!אין לנו לרוץ ולחפש את האושר במקומות אחרים אולי שם נראה שהכל טוב ופורח אך שם בתרמיל של חברך האושר לא מתאים למי שאתה לאישיות שלך לנשמתךנסה להעצים ולייקר את מה ששלך את משפחתך את מקומך כשתעשה זאת תראה כמה הרבה יש לך עד כמה זכית האושר שלך נצא ממש לידך ממש בך . משפט חמודהחיים מובילים אותך לאין סוף דרכים ואתה צריך לבחור את הדרך שבא אתה תוביל את החיים. שנזכה לשבת שכולה דרך של חיים :))) 

פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה