il

בלוג משתמש

תוצאות חיפוש בשביל התג: "ניסים גדולים"
admin VIP
בס"ד ערב שביעי של פסח התשס"ט 


דיו רב נשפך ועשרות מאמרים נכתבו על הדמיון בין קריעת ים סוף לזיווגו של אדם. לקראת שביעי של פסח הבא עלינו לטובה אכתוב בקצרה קצת דברים ממה ששמעתי וקראתי פעם.


"קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף". 

כשמתבוננים במאמר חז"ל זה, זועקת השאלה מאליה, וכי יש דבר הקשה בעיניו יתברך, הרי הוא כל יכול, וכקטון כגדול כל דבר נקל בידו, ומה הוא לשון "קשה" אותו נקטו חז"ל? ננסה לבאר את הדברים.

עם ישראל עוברים במצרים שנה של גאולה, עשר מכות וניסים גדולים, שמותירים במצריים ארבע חמישיות מעם ישראל. אלו שמתו בימי האפילה לא זכו להיגאל, את הניסים הם אמנם ראו, אך הם נותרו חסרים ונותרו במצרים. 
וחמישית מבני ישראל יוצאים למדבר, אל ארץ לא זרועה, נחש שרף ועקרב וצימאון אשר אין בו מים, ומגיעים אל הים, ומצרים רודף אחריהם.

ובמדרש שה"ש רבה (פרשה ב) כתוב: 
"תני דבי ר' ישמעאל בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין, ליונה שברחה מפני הנץ, ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן, ונכנסה לפנים ולא הייתה יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן, תחזור לאחורה לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ, מה עשתה היונה התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבא ויצילה, כך היו ישראל דומים על הים, לירד לים לא היו יכולין שעדיין לא נקרע להם הים, לחזור לאחוריהם לא היו יכולין שכבר פרעה הקריב, מה עשו וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'".

עומד משה, ובני ישראל איתו, והם נבוכים בארץ, סגר עליהם המדבר, ועושים את הדבר הכי טבעי שיהודי עושה, תופסים אומנות אבותיהם בידיהם ומתפללים. 
ומה עונה להם ה'? מה תצעק אלי?! דבר אל בני ישראל ויסעו! 
ומה קורה? מלאך האלוקים הולך אחרי בני ישראל, כבר לא מדריכם לפניהם, ונחשון בן עמינדב ראשון לקופצים נכנס לים עד אפו, ומהדהדת הקריאה "הגיעו מים עד נפש", ויבקע הים.

ומה היה המשא ומתן? מה חשב משה, ומה ענה לו הקב"ה, מה היה הציווי לישראל, ולמה נחשון היה הראשון, לאיפה משה נעלם, ומה היה הניסיון הגדול של ים סוף, שעבורו זכו לנס הגדול?

ביאור הדברים הוא כזה. ישראל במצרים ראו ניסים. מי שהאמין יצא. היה להם מנהיג, הם היו אומה - "עם". כולם יוצאים. בתור אומה הם הולכים אחרי המנהיג, מוכרחים להאמין כביכול מחמת הניסים.

ופתאום הם עומדים על הים, נבוכים. פתאום הם רואים שזה לא כזה פשוט, פתאום נעלמה היד המושיעה, הם עומדים בגפם, משה צועק ולא נענה, והגלים סוערים, ומצרים קרבים, והפחד גואה.

אומר הקב"ה למשה, מה תצעק אלי?! דבר אל בני ישראל ויסעו! 
אומר הקב"ה למשה, עכשיו המהלך הוא מהלך אחר, עד עכשיו אני עשיתי, אני פעלתי, מכות, ניסים, יציאת מצרים. עכשיו ישראל צריכים לעשות! דבר אל בני ישראל ויסעו! 
ומשה מדבר אל בני ישראל והולך אחורה ואיתו עמוד האלוקים. אם הוא היה קופץ, כולם אחריו - ניסיון לא היה. הוא הולך אחורה, משאיר את ההחלטה לכל יחיד ויחיד. 

ובני ישראל עומדים לבדם מול הברירה, לקפוץ או לא לקפוץ. ונחשון קופץ ראשון. ועוד אנשים נכנסים. ומה קורה? כלום! וממשיכים להיכנס, ומגיעים מים עד נפש!

רק אז נבקע הים! 
בלי צעקות, בלי תפילות, רק עם ויאמינו בה' ובמשה עבדו. 
המבחן של קריעת ים סוף היה, מבחן האמונה הפרטית של כל יחיד ויחיד, ובני ישראל שיצאו הוכיחו את נאמנותם ואמונתם וזכו לקריעת הים. קושי המבחן היה שכנגד כל ההיגיון וכנגד כל הסיכויים, אם הקב"ה הבטיח לי גאולה, "מה תצעק אלי", היא ודאי תבוא, "דבר אל בני ישראל ויסעו". מבחן קריאת ים סוף היה מבחן האמונה!

ופה מגיעים לנקודה שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. 
אותו קושי שהיה אז כן עתה. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. קשיים מפה ומשברים מכאן. ואשליה אחת גדולה שבידינו הדבר. 
וכמו אז כן עתה, לעמוד בניסיון פירושו, להיכנס לים ולדעת ולהרגיש שאנחנו לגמרי בידיו של הקב"ה, לעמוד במבחן האמונה!

פסח הוא "חג האמונה". תחילתו באמונה כללית, בהיותנו לעם, וסופו באמונה של כל יחיד ויחיד, האמונה הפרטית המבטאת את הקשר הפנימי שלנו עם ריבונו של עולם. 
וכמו בקריאת ים סוף כן בזיווגו של אדם המבחן הוא מבחן האמונה, לדעת להבין ולהכיר שאנחנו בידיו של מי שאמר והיה העולם.

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. קשה מבחינתו של האדם, כאותו ניסיון של ים סוף. ויש מה להאריך.

ונתפלל שנעמוד כולנו בניסיון זה, וכמו שזכו אבותינו להגאל באמונה, כך נזכה אנחנו להגאל באמונה גאולת בפרט בתוך גאולת הכלל במהרה בימינו. אמן. 


חג שמח!
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה