il

מה הקשר אין סליחה אין ילדים יש סליחה יש ילדים מ אילן בלוג

יום אחד בא יהודי אל החוזה מלובלין : הרבי הקדוש ! קרא בשברון לב

אני נשוי עשרים שנה ועדיין לא זכיתי לילדים ברך אותי בילדים !

אמר לו הבי :תגיד לי : כמה כסף יש לך ? כמה שווה כל רכושך?הייד'לה עשה חשבון והשיב רבי, אם הייתי מוכר את כל אשר לי כולל הסכינים והמזלגות השמיכות והכריות יכולתי להשיג חמשת אלפים רובלאמר לו החוזה :תקשיב לי : סע לאשתך ושאל אותה אם היא מוכנה להיות ענייה מרודה ובלבד שיהיו לה ילדים אם היא תסכים מכור את כל אשר לךחזור אלי עם החמשת אלפים רובל ואמר לך מה תעשה .אחרי כמה שבועות שוב עמד היהודי לפני החוזה אשתי הסכימה אמרהיא אמרה מה שווה כל הרכוש לשנו בלי ילדים ?אז מכרתי הכל אשתי מצאה עבודה כמשרת והנה אני כאן עם החמשת אלפים רובל .אמר לו הצדיק : עכשיו שב נא ידידי אני רוצה לדבר אתך ברצינות ולהזכיר לך נשכחותהאם אתה זוכר שלפני שהתחתנת עם אשתך היית מאורס למישהי אחרת ?אני זוכר ענה היהודי וכולו נחרד מרוח קדשו של החוזה .אהבתם זה את זה נקשרתם בהחלטה נחושה להתחתן ופתאום שברת את האירוסין והתחתנת עם אשתך הנוכחית זה נכון רבי וזה כואב ליאבל דע לך שהיא לא סלחה לך אמר החוזה וגם אתה לא ביקשת ממנה סליחה עד שהיא לא תסלח לך לא יהיו לך ילדים .היהודי מש בכה אני יודע רבי שלא הייתי בסדר ואני ממש מצטער על כך אבל איך אוכל למצוא אותה עכשיו ?זה קרה לפני עשרים שנה רחוק מכאן בעיירה קטנה בליטא אינני יודע היכן היא עכשיו .ענה לו הרבי : אגיד לך היכן לחפש אותה יש לך חמשת אלפים רובל ביד סע ללייפציג וקח שם חדר בבית מלוןהיריד השנתי הגדול מתחיל בעוד כמה ימים והוא יימשך שלושה חודשים היה שם חפש את ארוסתך לשעבר ואני מברך אותך שתזכה למצוא ואותה אתם יודעים , חברים , מה פירוש לחפש מישהו במשך שלושה חודשים במקום גדול וסואן כמו היריד הגדול שבלייפציג ?נגיד שאתה יושב במסעדה אתה חושב : אולי היא עוברת עכשיו ברחוב וכשאתה ברחוב אתה מדמה אולי היא עכשיו במגדנייה ...הקיצור אין לך רגע של מנוחה אתה בקושי ישן אתה כל הזמן מסתובב מחפש ומפחד לפספסאותו היהודי היה שלושה חודשים בלייפציג ולא מצא את האישהמחר בבוקר כולם עוזבים והייד'לה מותש לחלוטיןשלושה חודשים הוא מתפלל ועכשיו כבר לא נותר בו כוח לפנות לריבונו של עולםהוא מתהלך לו שבור כשפתאום יורד גשם חזק הוא רץ על צידי הרחוב למצוא לו מחסה מתחת לאיזה גגוהנה אישה אחתת יפה ואלגנטית באה גם היא לחסות מתחת לגג הוא זז מעט הצידה כדי לפנות לה מקום והיא אומרת לו בכאב ככה בכל פעם שאני באה אתה מסלתלק לך הצידההוא מביט בפניה זו היא !!! הוא נופל על פניו ארצה מנשק את נעליה ומתחנן : אנה ממך ! אני מחפש אותך בכל מקום בשביל לבקש ממך סליחה ! אנא סלחי לי חטאתי לךאני מתחנן בפנייך : סלחי לי !היא מביטה בו ושואלת : יש לך ילדים ?הוא פורץ בבכי ומתחנן : בבקשה ממך , סלחי לי על ששברתי את הקשר בינינו אני יודע שלא הייתי בסדר ואני יודע שמשום כך לא זכיתי לילדים האם תוכלי עוד לסלוח לי אחרי כל כך הרבה שניםהיא חושבת לרגע ואומרת : בסדר , אני סולחת לך אבל בתנאי אחד והיא שואלת : כמה כסף יש לך ?היו לי חמשת אלפים רובל מכרתי הכל כדי להיגיע הנה מפני שמורי הקדוש אנמר לי שאמצא אותם כאן זה שלושה חודשים שאני מחפש אותךנותרו בידי ארבעת אלפים רובל. אומרת האישה : תקשיב לי : אתה זוכר את אחי? בעוד שבוע בדיוק עומדת בתו להתחתן , באותה עיירה בליטא בה גדלנואחי במצב קשה מאוד כי אין לו ממה לשלם את הוצאות החתונה ואין לו ממה לתת נדוניה לבתוהדרך מלייפציג לליטא ארוכה אם תרכב על הסוס הטוב ביותר יומם ולילה יש סיכוי שתגיע לשם בזמן אבל תצטרך  להחליף סוסים כמה פעמים כול זה יכול לעלות לך כאלף רובל אם תספיק להגיע לאחי לפני החופה ולמסור לו את השלושת אלפים רובל הנותרים אסלח לךהיא עמדה ללכת והוא אמר תרשי לי ללוות אותךאך בחיוך מר ומעט ציני אמרה לא   לאן שאני הולכת אתה לא יכול לבואלפני שהספיק להגיב היא נעלמהכעומד שם היהודי מבולבל ונבוך הכל מוזר כל כךאך הוא מבין שזהו המבחן והסיכוי האחרון שלו הוא רץ ישר לבית מלונו אורז את חפציו קונה את הסוס הכי טוב בעיר ומתחיל לדהור לכיוון ליטאכל יום יומיים הוא מחליף סוס . הוא מוכרח להגיע לפני החופה !למזלו מצליח היהודי להגיע ליעדו בבוקרה של החתונה וכמובן שהוא ממהר ישר לביתו של האחר אך כשהלה רואה אותו מטונף ומסריח מרכיבה כמעט רצופה של שבעה ימים הוא בטוח שמדובר בעוד קבצן והוא אומר לו תעשה לי טובה עזוב אותי עכשיו אין לי כוחהבת שלי מתחתנת היום ואין לי גרוש על הנשמהעונה לו היהודי לא אתה טועה לא באתי לבקש ממך דבר באתי לעזור לך !לעזור לי ? צחק האח במרירות ראית אך שאתה נראה? איך קבצן כמוך יכול לעזור לי ? אני מתחנן שוב אלי מחר היום אני לא פנוי אני מתפוצץ מלחץ ומדאגות .הוא מתכונן לזרוק אותו החוצה אך היהודי המוזר מתעקשבבקשה ממך תקשיב לי !פגשתי את אחותך בלייפציג והיא שולחת לך שלושת אלפים רובל להוצאות החתונהאחותי ?! קר האח היא נפטרה לפני עשרים שנה ! אתה כנראה באמת מטורף.על מה אתה מדבר ? הזדעק הייד'לה ראיתי את אחותך בלייפציגאך כשרה איך האח מסתכל עליו הרגיש שהוא באמת עומד להשתגע .תרחם עלי  אני לא יכול יותר ! התחנן תל לי להיכנס ולשבת מעטאני מוכרח לספר לך הכל אבל קודם כל תסתכל עלי אתה לא מזהה אותי ?הסתכל עליו האח במבט בוחן ואמראהה עכשיו אני מזהה אותך איך לא אזכור ?הלוא אתה הוא שהיית מאורס עם אחותי לפני עשרים שנהאיל לך מושג כמה היא אהבה אותךואם עד היום לא ידעת כדאי שעכשיו לפחות תדע : כששברת את האירוסין והתארסת עם אישה אחרת אחותי ממש נשברה היא הפסיקה לאכול חלתה קשותוביום שהתחתנת היא נפטרה .גוואלד גוואלד ...היהודי השבור סיפר לאח את הסיפור שלו איך שהחוזה מלובלין שלח אותו ללייפציג.ישבו שם שניהם נרעדים כשהם מבינים שהלובלינר הקדוש הביא את האחות מ'צד השני' בשביל שהארוס שלה משכבר הימים אותו ייד'לה יוכל לבקש ממנה סליחה ובשביל שיכול לכפר מעט בכסף שיביא לחתונת בת אחיה לא יומן כי יסופר אם אתה ממש זקוק למישהו אם אתה מתפלל על כך מעומק הלב - אתה יכול להביא אותו אליך מסוף העולם ולא רק מסוך העולם הזה - אפילו מהעולם שמעבר לעולם הזה תקשיבו חברים אם פגעתי , חס ושלום, ברגשותיו של אדם אחרופתאום אני מבין את זה ומצטער על כך במעומק הלב - אני ממש צריך אותו ואם אבכה ואתחנן ריבונו של עולם מצא לי את האדם הזהאני חייב לבקש מימנו סליחה ! זה יקרה אמצא אותו גם אם הוא בסוף העולם גם אם אין לי מושג היכן הוא - דרכינו תצטלבנהפתאום אראה אותו מולי , יוצא ממכונית ..... נקודה למחשבה - החוזה לא מדבר על למה הוא ביטל הוא מדבר רק למה לא ביקש סליחהלמה הוא לא פייס אותה יכול להיות שהוא עזב זה היה מוצדק אבל איך הוא לא דאג לרצות ולפייס את הצד השני - מה הקשר של אין סליחה - אין ילדים     יש סליחה יש ילדיםבפסוק 'על כן יעזב איש את אביו אות אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחדפירש רש"י שם: והיו לבשר אחד - הוולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחדברגע שהוא לא מבין את הרגישות של האישה לא יכול להיות חיבור ועם אין חיבור אין בשרם אחד ושנזכה ליום שכולו שבת :)))

הקיר

אין תגובות
עליך להיכנס על מנת להגיב
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה