il

מה קורה כשהופכים מילה מ אילן בלוג

מה קורה כשהופכים מילה...


במשפטים הבאים, אם קוראים מילה בסדר הפוך, מתקבלת מילה אחרת שמשמעותה יכולה לא פעם להיות קרובה..........................
מילים=םילימ

לפעמים אפשר לחשוב הפוך ...
במשפטים הבאים, אם קוראים מילה בסדר הפוך ,
מתקבלת מילה אחרת שמשמעותה יכולה לא פעם להיות קרובה...

אפשר להגיד ש איש זה שיא
ולכן אישה זה השיא

אפשר שבוקר ישר ולא הפוך אחרת יש לך יום רקוב
ואפשר ש ערב יהיה ישר לא הפוך אחרת תרגיש ברע


אפשר לראות שכל מה ש בוטל זה לטוב

אפשר שתרדוף בצע ואז ידבק בך עצב

אפשר שישאר לך טעם טוב אם תסתפק ולו רק במעט

אפשר שתהיה שפן ירא ואפשר שתהיה לך נפש ארי

אפשר להבין שאחד ל אלף הוא פלא

אפשר שאתה כלום ואפשר שאתה תהיה ה מולך

או שאתה מר ו חמוץ או שאתה רם ו צומח

אפשר בחיים ללכת מ דחי אל דחי ואפשר ללכתיחד

אם אתה אוהב ב רגש, שגר  זאת

אל תיהיה שונא תיהיה אנוש

תחשבו על זה... 

הקיר

אין תגובות
עליך להיכנס על מנת להגיב
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה