il

ילדים עונים- מהי משמעות האהבה? מ אילן בלוג

ילדים עונים- מהי משמעות האהבה?

קבוצת חוקרים הציגה שאלה בפני ילדים בגילאי 8-4 שנים.
השאלה הייתה "מהי משמעות האהבה",
והתשובות שהתקבלו היו הרבה יותר מרחיבות ומעמיקות ...
מאשר אפשר היה לצפות מילדים בגילאים הללו:

האהבה היא התחושה הראשונה שמרגישים לפני שמתחילים הדברים הרעים.

כאשר מישהו אוהב אותך,
הדרך בה הוא קורא בשמך היא שונה.
אתה יודע כי שמך בטוח בפה שלו.

אהבה זה כאשר אתה אוכל עם חבר
ונותן לו את רוב הטוגנים שלך,
בלי שאתה מבקש את שלו בתמורה.

אהבה זה שכאשר החבר שלך עשה שטות שהזיקה לך,
אתה מאוד כועס עליו, אבל אתה לא צועק,
כי אתה יודע שזה עלול לפגוע ברגשות שלו.

אהבה זה מה שגורם לך לחייך אפילו שאתה עייף.

אהבה זה כאשר אימא שלי מכינה קפה לאבא שלי,
אבל לפני שהיא מגישה לו, היא טועמת קצת
כדי לבדוק שהקפה טעים...

אהבה זה כאשר סיפרת לחבר שלך משהו לא טוב על עצמך,
ואז אתה פוחד שהוא לא יאהב אותך יותר,
ופתאום אתה מגלה שלא רק שהוא לא הפסיק לאהוב אותך,
אלא שאפילו הוא אוהב אותך יותר!

אהבה זה כמו זוג קשישים נחמדים,
שהם עדיין ממשיכים להיות חברים טובים,
למרות שהם ביחד כבר שנים רבות.

כאשר הייתי צריכה לבצע את קטע הפסנתר הראשון שלי,
הייתי מאוד נפחדת ומבוהלת והסתכלתי מסביב בכל הקהל,
עד שראיתי את אבא שלי מנופף את היד לעברי ומחייך אלי.
הוא היה היחיד בקהל שעשה זאת, ואז נרגעתי.

אהבה זה כאשר אמאלה שלי נותנת לאבאלה שלי
את מנת העוף הכי גדולה.

אני יודעת שאחותי הגדולה מאוד אוהבת אותי,
כי היא נותנת לי את הבגדים שהיא לא משתמשת,
ואז היא צריכה ללכת לקנות לעצמה בגדים חדשים

אסור לומר ככה סתם "אני אוהב אותך" כאשר לא מתכוונים לזה,
אבל אם באמת! אוהבים מישהו צריך לומר לו,
כי אולי הוא שכח.


הקיר

אין תגובות
עליך להיכנס על מנת להגיב
פרסומת
“Site_Title”
ללא תוכן
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה
צילום מוגן בסיסמה